fbpx

Privacy verklaring

Body&Mind Centrum, gevestigd aan Lammenschansweg 15C, 2313 DH te Leiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: info@bodyandmindcentrum.nl , telefoonnummer: 071 3627536

Persoonsgegevens die wij verwerken

Body&Mind Centrum verwerkt persoonsgegevens van u wanneer u gebruikmaakt van onze diensten en/of wanneer u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • geboortedatum
 • geslacht
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie, of telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij noteren gegevens over uw medische conditie en leefstijl, die u als cliënt tijdens de behandeling aan ons verstrekt, in uw persoonlijke dossier. Het is niet onze intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, zonder dat zij toestemming hebben van hun ouder(s) of voogd(en). We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan is 16 jaar. Wij raden ouders en voogden dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder deze toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bodyandmindcentrum.nl \, dan verwijderen wij deze informatie.

Doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens verwerken

Body&Mind Centrum verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • om uw betalingen af te handelen
 • om u onze nieuwsbrief en/of reclamefolder te sturen
 • om telefonisch of per e-mail contact met u op te nemen wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening
 • om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • om goederen en diensten bij u af te leveren of uit te voeren
 • om uw gedrag op onze website te analyseren en daardoor de website te kunnen verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te kunnen stemmen op uw voorkeuren
 • om uw surfgedrag langs verschillende websites te volgen en daardoor onze producten en diensten af te kunnen stemmen op uw behoefte
 • om te voldoen aan onze wettelijk verplichtingen zoals het correct invullen van onze belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming

Klein Massage neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Klein Massage) tussen zit. Klein Massage gebruikt de volgende computerprogramma’s en -systemen:

 • Onlineafspraken
 • Hostnet

Bewaartermijn persoonsgegevens

Klein Massage bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de verschillende persoonsgegevens:

 • analytische gegevens over uw websitebezoek: maximaal 5 jaar
 • gegevens die nodig zijn voor het boeken van een (vervolg)afspraak: zolang u als cliënt van onze diensten gebruikmaakt

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Body&Mind Centrum verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien noodzakelijk voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen. Body&Mind Centrum blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. De volgende bedrijven verwerken in opdracht van ons uw gegevens:

 • Onlineafspraken
 • Mailchimp

Cookies en vergelijkbare technieken waarvan wij gebruikmaken

De website van Body&Mind Centrum maakt gebruik van functionele, analytische en trackingcookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet, of smartphone. Body&Mind Centrum gebruikt onder meer cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen worden opgeslagen. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Kijk hier voor meer informatie.

Op onze website worden ook cookies geplaatst door derden. Bijvoorbeeld door adverteerders en socialmediaplatformen. De volgende bedrijven plaatsen cookies op onze website:

 • Google Analytics
 • Onlineafspraken

Gegevens inzien, aanpassen, of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te laten passen, of te laten verwijderen. U behoudt altijd het recht om uw eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Body&Mind Centrum. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid, wat wil zeggen dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u opgeslagen hebben in een computerbestand naar u of naar een andere, door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, of gegevensoverdraging, intrekking van uw toestemming, of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, sturen naar info@bodyandmindcentrum.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door uzelf is ingediend en fraude te voorkomen, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de machine readable zone (de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en uw Burgerservicenummer zwart of anderszins onherkenbaar. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Body&Mind Centrum wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens

Body&Mind Centrum neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging ervan tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact op met onze klantenservice via info@bodyandmindcentrum.nl.